Zabytki dawnego prawa

Krzyże kamienne w Strzegomiu

6 krzyży kamiennych wmurowanych w basteję zwaną Zamkiem Anioła w Jaworze-  krzyże są obecnie niedostępne. Z krzyżami związana jest legenda: po powieszeniu napastników husyckich mieszkańców zaczęły nękać po nocach ich potępione dusze. By przegnać zjawy wmurowano w miejscu ich powieszenia krzyże. Pod koniec XIX wieku basteja popadła w ruinę, jednak w latach dwudziestych XX wieku została odbudowana, a krzyże zostały wmurowane.

Czytaj więcej...

Kapliczka w Jastrowcu

Kapliczka w Jastrowcu- kapliczka jest podzielona na dwa elementy. Górna jej część znajduje się na cemntarzu przykościelnym, słupek zaś stoi na zewnątrz muru.

Czytaj więcej...

2 krzyże kamienne w Zebrzydowie

2 krzyże kamienne w Zebrzydowie- krzyże w murze cmentarnym.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Zastrużu

Krzyż kamienny w Zastrużu- znajduje się przy głównej drodze Wrocław- Strzegom obok słupka 10,2 km. Ze względu na swój charakterystyczny kształt nazywany był kamiennym nosem.

Czytaj więcej...

3 krzyże kamienne w Witoszowie Górnym

Witoszow Gorny - krzyze pokutne 1 brzeg rzeki3 krzyże kamienne w Witoszowie Górnym- pierwszy z nich znajduje się w murze, który częściowo otacza park pałacowy. Dwa następne wmurowane są w ogrodzenie domu nr 39.

Czytaj więcej...

3 krzyże kamienne w Witoszowie Dolnym

Witoszow Dolny - krzyz pokutny 13 krzyże kamienne w Witoszowie Dolnym- stoją po drugiej stronie drogi naprzeciw kościoła NMP.

Czytaj więcej...

6 krzyży kamiennych w Wierzbnej

Wierzbna - krzyz pokutny przy szkole 16 krzyży kamiennych w Wierzbnej- pochodzą prawdopodobnie z XIX wieku. Rozrzucone po polach krzyże zostały pozbierane i ustawione przy drodze w pobliżu kościoła. Z siedmiu krzyży jeden zaginął, drugi przeniesiono na jego pierwotne miejsce. Obecnie na terenie parku stoi 5 granitowych  krzyży, które tworzą rząd dł. 10 metrów. Szósty krzyż z piaskowca znajduje się przy dawnej szkole. Wszystkie krzyże stanowią unikalne w skali Europy zgrupowanie.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Świebodzicach

Krzyż kamienny w Świebodzicach- krzyż łaciński znajdujący się przy drodze do Świdnicy, naprzeciw budynków Osiedla Sudeckiego.

Czytaj więcej...

Krzyże pokutne w Świdnicy

Krzyz pokutny WabrzyskaPionierowKrzyż kamienny na Placu św. Małgorzaty - ten bezramienny krzyż znajduje się naprzeciwko domu nr 6 i pochodzi z 1347 roku- data widoczna jest na krzyżu jak również słabo widoczne inicjały JT- Jakuba Tau- karła Bolka II straconego w tym roku na rozkaz księcia. Wg legendy błazen niechcąco upuścił armatnią kulę na głowę synka Bolka II albo zasłonił się chłopcem przed ciosem rycerza. Dlatego też Bolko II umarł bezpotomnie.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Śmiałowicach

Smialowice - krzyz pokutny i gotyckie sakramentariumKrzyż kamienny w Śmiałowicach- znajduje się na prawo od wejścia w murze kościelnym . Jest to krzyż z rytem kuszy. Legenda mówi, że sołtys Strzelców Świdnickich Nicolaus przy pomocy kuszy pozbawił życia niejakiego Niclosa Sandera, za co zmuszony został m.in. do wystawienia krzyża z rytem narzędzia, które posłużyło do zabójstwa- stąd prawdopodobnie krzyż.

Kapliczka kamienna w Śmiałowicach- a dokładnie pozostałość po niej w postaci trzona znajduje się przy murze kościelnym, na lewo od bramy. Trzon osadzony jest w granitowym kole młyńskim. Kapliczka uznawała była przez wiele lat za pręgierz.

Czytaj więcej...

2 kapliczki kamienne w Szymanowie

Szymanow - kapliczka pokutna 1.02 kapliczki kamienne w Szymanowie- pierwsza znajduje się na terenie cmentarza przykościelnego, druga na terenie prywatnej posesji, na zakręcie drogi do Dobromierza, po lewej stronie, ok. 400 m od kościoła.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Szczepanowie

Szczepanow - krzyz pokutny 1Krzyż kamienny  w Szczepanowie- granitowy krzyż pokutny z XV stoi przy wiejskiej drodze.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Sulisławicach

Krzyż kamienny w Sulisławicach- znajduje się po lewej stronie drogi do Żarowa, w bliskiej odległości od ostatnich zabudowań wsi.

Czytaj więcej...

2 krzyże kamienne w Strzelcach

2 krzyże kamienne w Strzelcach – jeden wmurowany w ścianę wieży kościelnej, a drugi znajduje się na szczycie kościoła.

Czytaj więcej...

Pręgierz w Strzegomiu

Pręgierz w Strzegomiu - inicjatorem pomysłu i projektantem pręgierza był Krzysztof Kaszub, miłośnik historii Strzegomia, od lat interesujący się dawnymi dziejami miasta. Jest to replika pręgierza, który do końca XIX wieku pełnił rolę publicznego wymiaru sprawiedliwości . Dawne losy pręgierza nie są dokładnie znane. Według przypuszczeń Krzysztofa Kaszuba został on zniszczony lub przeniesiony w związku z przebudową Ratusza. Drugi strzegomski pręgierz pojawia się na rycinach w wieku XVII w miejscu, w którym współcześnie znajduje się pomnik Jana Nepomucena.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Stanowicach

Krzyż kamienny w Stanowicach- jest to największy krzyż pokutny w Europie. Postawiony został 04.XII.1305 roku. Obecnie krzyż znajduje się na placu kościelnym przy kościele w Stanowicach. Krzyż został postawiony przez Konrada zarządcę majątku w Pasiecznej, który pozbawił życia Stanowickiego młynarza Konrad de Langinberg. Karą za to morderstwo była grzywna oraz nakaz wystawienia krzyża w miejscu zbrodni.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Słotwinie

Krzyż kamienny w Słotwinie- stoi z tyłu posesji nr 16.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Sulisławicach

Krzyż kamienny w Sulisławicach- znajduje się po lewej stronie drogi do Żarowa, w bliskiej odległości od ostatnich zabudowań wsi.

Czytaj więcej...

4 krzyże kamienne w Rusku

Rusko - krzyz pokutny 2a przy drodze4 krzyże kamienne w Rusku- trzy z nich stoją na polu tam gdzie rozchodzą się drogi do szosy Wrocław – Strzegom i do Mielęcina. Czwarty znajduje się w murze kościelnym.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Pszennie

Krzyż kamienny w Pszennie- krzyż jest wmurowany obok zewnętrznych schodów prowadzących z boiska do budynku szkoły. Ponadto 8 krzyży uznano  za zaginione, jednak podczas badań archeologicznych (przy murze kościelnym)odkryto siedem z nich. W przyszłości zabytki te zostaną wyeksponowane w taki sposób, aby mogły być dostępne szerszemu gronu zainteresowanych.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Pożarzysku

Pozarzysko - krzyz pokutny - ryt mieczaKrzyż kamienny w Pożarzysku- znajduje się przy murze kościelnym.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Pogorzale

Krzyż kamienny w Pogorzale- został odkryty w 2005 roku na terenie starego  niemieckiego cmentarza, przy polnej drodze do Szczawienka. Krzyż został przeniesiony w celu lepszej ekspozycji i obecnie znajduje się na zboczu, po lewej stronie drogi do Witoszowa.

Czytaj więcej...

3 krzyże kamienne w Pastuchowie

3 krzyże kamienne w Pastuchowie - znajdują się koło cmentarza przykościelnego. Dwa z nich są wmurowane na lewo od głównego wejścia na cmentarz, trzeci- mocno pochylony-stoi obok bocznej furty cmentarnej. Wyryto na nim długi miecz o wymiarach 81 x 11 cm.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny i kapliczka w Pasiecznej

Krzyż kamienny w Pasiecznej- znajduje się po prawej stronie drogi z Nowego Jaworowa, na skraju wsi.

Kapliczka kamienna w Pasiecznej- znajduje się przy ścianie budynku nr 51.

Czytaj więcej...

Kapliczka kamienna w Pankowie

Pankow - kapliczka pokutna 1Kapliczka kamienna w Pankowie - stoi przy głównej drodze, miedzy mostem na Bystrzycy a fosą otaczającą ruiny pałacu.

Czytaj więcej...

3 krzyże kamienne w Mysłakowie

Myslakow - krzyze pokutne3 krzyże kamienne w Mysłakowie- znajdują się w murze kościelnym od strony ulicy.

Czytaj więcej...

2 krzyże kamienne w Mokrzeszowie

Mokrzeszow - krzyz pokutny 12 krzyże kamienne w Mokrzeszowie- pierwszy z nich znajduje się na skwerze po lewej stronie ścieżki prowadzącej do kościoła (około 20 m przed bramką wejściową od strony północnej). Został odkryty w 1999 roku podczas prac kanalizacyjnych. Ten masywny krzyż  znajdował się ponad 2 metry pod ziemią. Drugi został odkryty w 2005 roku i znajduje się na granicy posesji domu nr 65 i 66.

Czytaj więcej...

4 krzyże kamienne w Modliszowie

Modliszow - kapliczka i krzyz pokutny w jednym 14 krzyże kamienne w Modliszowie- 3 z nich wmurowane są w szczyt dachu kościółka św. Bartłomieja. Czwarty znajduje się przy drodze do Świdnicy ( w bliskiej odległości skrzyżowania z drogą do Złotego Lasu), po drugiej stronie rowu. Jest to bardzo niespotykany krzyż, ponieważ łączy w sobie formę kapliczki i krzyża. Odkryto na nim ryt tasaka.

Kapliczka kamienna w Modliszowie- znajduje się w murze otaczającym kościół, na lewo od bramy. Druga kapliczka to krzyż i kapliczka w jednym przy skrzyżowaniu dróg.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Miłochowie

Krzyż kamienny w Miłochowie- krzyż znajduje się przy polnej drodze z Boleścina.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Milikowicach

Milikowice - krzyz pokutny mur kosciola 1Krzyż kamienny w Milikowicach- ten duży (ponad 2 metry) krzyż odkryto w 1974 r., został wmurowany poziomo (jedyny taki przypadek na Śląsku) od wewnętrznej strony muru przykościelnego cmentarza. Jest do połowy zakryty współczesnym gruntem.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Lutomi Dolnej

Lutomia Dolna - krzyz pokutnyKrzyż kamienny w Lutomi Dolnej- znajduje się obok kapliczki stojącej na rozdrożu szosy do Mościsk i Pieszyc  (koło posesji nr 75).

Czytaj więcej...

2 krzyże kamienne w Krukowie

Krukow - Mielecin - krzyz pokutny przy skrzyzowaniu2 krzyże kamienne w Krukowie- pierwszy z nich znajduje się na prywatnej posesji domu przy ul. Zamkowej 1, drugi natomiast stoi w północno-wschodniej części skrzyżowania szosy Żarów – Mielęcin i bocznej drogi do Krukowa.

Czytaj więcej...

Kapliczka kamienna w Kostrzy

Kapliczka kamienna w Kostrzy-  znajduje się w murze otaczającym kościół, wnęką zwrócona do wewnątrz.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Kalnie

Krzyż kamienny w Kalnie- znajduje się przy polnej drodze do Wierzbnej, ok. 1 km od Kalna.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Jaworzynie Śląskiej

Krzyż kamienny w Jaworzynie Śląskiej- krzyż pierwotnie znajdował się w Starym Jaworowie przy drodze do Świdnicy. Jednak po kolizji z samochodem przeniesiony został do Jaworzyny. Obecnie znajduje się na trawniku przed kościołem Św. Józefa. Jest to krzyż z piaskowca, na którego ramionach można zauważyć niewielkie wgłębienia, które służyły dawniej do zapalania w nich woskowych zniczy.

Czytaj więcej...

3 krzyże kamienne w Jaroszowie

3 krzyże kamienne w Jaroszowie- dwa z nich znajdują się w murze otaczającym kościół. Trzeci stoi ok. 1 km na południe od kościoła- w polu.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Imbramowicach

Imbramowice - krzyz pokutny 1Krzyż kamienny w Imbramowicach- znajduje się w ogrodzie domu nr 16, obok mostu. Z powstaniem krzyża wiąże się legenda: 17 lutego 1589 roku został zabity osiemnastoletni chłopiec. Zabójca zobowiązany został do odkupienia swojej winy i musiał postawić ów krzyż pokutny oraz ufundować epitafium w kościele, a także przekazać określoną sumę pieniędzy na ofiarę bożą i dla krewnych poszkodowanego.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Gruszowie

Gruszow - krzyz pokutny przy drodze 1Krzyż kamienny w Gruszowie-  znajduje się po prawej stronie drogi ze Stefanowic do Gruszkowa w pobliżu dużego drewnianego krzyża.

Czytaj więcej...

3 krzyże kamienne w Grodziszczu

Grodziszcze - krzyz pokutny 23 krzyże kamienne w Grodziszczu- dwa z nich stoją pod murem kościoła. Trzeci  znajduje się w murze dawnej szkoły, naprzeciwko pierwszych krzyży.

Czytaj więcej...

Kapliczka kamienna w Grabinie

Kapliczka kamienna w Grabinie- kapliczka w górnej części posiada wyryty krzyż.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Gołaszycach

Golaszyce - krzyz pokutnyKrzyż kamienny w Gołaszycach- znajduje się obok domu nr 24, przy drodze.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Goli Świdnickiej

Krzyż kamienny w Goli Świdnickiej- stoi za skrzyżowaniem dróg w Kraskowie ( 400 m.), po prawej stronie szosy do Goli.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Goczałkowie Górnym

Krzyż kamienny w Goczałkowie Górnym- znajduje się po lewej stronie drogi do Lusiny, przy drodze, na skraju lasu.

Czytaj więcej...

3 krzyże kamienne w Cierniach

3 krzyże kamienne  w Cierniach-  pierwszy z nich- krzyż wolnostojący- znajduje się za parkanem gospodarstwa nr 40 w Cierniach. Drugi - krzyż maltański leżący (złamany), znajduje się w północno-wschodniej części Cierni. Trzeci krzyż wmurowany, na lewo od wejścia do gospodarstwa nr 39 .

Czytaj więcej...

2 krzyże kamienne w Bolesławicach

Boleslawice krzyze pokutne 12 krzyże kamienne  w Bolesławicach- znajdują się w północnej części wsi, na skrzyżowaniu dróg do Starego Jaworowa, Jaworzyny, Nowic i Wierzbnej. Te granitowe krzyże mają wysokość ok. 1 metra. Na jednym z nich wyryto, słabo dziś widoczną, dzidę, na drugim miecz. Między dwoma krzyżami stoi słupek, który może być trzecim krzyżem, któremu odtrącono ramiona.

Czytaj więcej...

2 krzyże kamienne w Bojanicach-

Bojanice - krzyz pokutny 12 krzyże kamienne w Bojanicach-  jeden z nich stoi przy murze wokół kościoła, drugi natomiast jest wmurowany w przyporę muru.

Czytaj więcej...

Krzyż kamienny w Białej

Biala - krzyz pokutny 1Krzyż kamienny w Białej- znajduje się naprzeciwko domu nr 47, w bliskim pobliżu szkoły.

Czytaj więcej...

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10