Kościół pw. św. Wacława w Marcinowicach

Świątynię wzniesiono w 1500 roku, nadając jej cechy stylu renesansowego. Kościół restaurowano w roku 1830 i 1871. Budowla założona jest na planie krzyża greckiego- wnętrze nakrywa sklepienie kolebkowe.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10