Kościół pw. św. Wawrzyńca w Budzowie

  • Drukuj

Kościół pojawia się na kartach historii w 1283 roku. W XVI wieku wzniesiono prostokątne prezbiterium obecnego kościoła. W roku 1682 dobudowano nawę o trzech przęsłach. W 1996 roku zainstalowano dwa nowe dzwony. Wnętrze zachowało barokowy i rokokowy wystrój. Styl ten można najwyraźniej odczytać w konstrukcji i zdobnictwie ołtarza oraz ambony.