Kościół pw. św. Barbary w Gniewkowie

Kościół zbudowany w stylu gotyckim, z przełomu XV/XVI w. W prezbiterium znajduje się żebrowe sklepienie przeskokowe, w nawie strop drewniany polichromowany. Ostrołukowy portal wejściowy i późnogotycki w przejściu z prezbiterium do zakrystii. Barokowa ambona i ołtarz główny, ponadto nad wejściem manierystyczny obraz na desce, pochodzący z XVII w. Z zewnątrz kilka renesansowych epitafiów i stary grób z polskim nazwiskiem.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10