Kościół pw. św. Jadwigi w Mokrzeszowie

Cannot find Obiekty_sakralne/Mokrzeszów folder inside //images/Obiekty_sakralne/Mokrzeszów/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:IdeaWebServer/5.0.0 (like Apache)
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40

Kościół wzmiankowany był po raz pierwszy w 1268 roku jako filialny kościoła w Pełcznicy. Budowla obecna wzniesiona została w XIV wieku, restaurowana na przełomie XIX i XX wieku, remontowana w 1965 roku. Kościół jest murowany z kamienia, jednonawowy, z prostokątnym prezbiterium, od południa dostawiona została kwadratowa wieża, w wyższych kondygnacjach przechodząca w ośmiobok, kryta hełmem. Budowla w całości kryta jest sklepieniem sieciowym . Fasada zachodnia zwieńczona jest późnogotyckim szczytem sterczynowym.

 

 

 

 

 

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10