Kościół pw. św. Jadwigi w Bolkowie

  • Drukuj

Gotycka budowla zbudowana pierwotnie na planie krzyża greckiego posiada wieżę w formie wczesnogotyckiej i zakrystię dobudowaną na południu. W wieży zachował się jeden dzwon z 1506. W świątyni znajduje się charakterystyczne dla tego okresu sklepienie krzyżowo-żebrowe, zachowane do dziś w części gotyckiej, kapitele zdobi dekoracja roślinna. W kościele znajduje się drewniana, barokowa ambona z 1619, zdobiona postaciami czterech ewangelistów. Jest to najstarszy przedmiot w kościele. Ambonę zdobią też sceny z Biblii oraz wizerunki Chrystusa, Mojżesza i Melchizedecha. Gotycki ołtarz główny pochodzi z 1875 , ołtarz serca jezusowego z 1894 oraz ołtarz maryjny z 1894. Stację drogi krzyżowej pochodzą z 1893 a organy z 1895. Kościół parafialny wpisany jest do rejestru zabytków.