Kościół pomocniczy pw. Św Trójcy w Paszowicach

Kościół katolicki gotycki, zbudowany został w 1. poł. XIV w., przebudowany w XVII w. Konstrukcja ścian murowana z cegły i kamienia. Wieża kościoła w osi krzyżowo - żebrowym prezbiterium, z rzeźbionym zwrotnikiem Na wieży ciekawa attyka. Do najstarszych elementów wyposażenia należą: 2 wsporniki - maski w prezbiterium z 1. poł. XIV w., późnogotycka piaskowcowa chrzcielnica z 1. poł. XVI w., gotycki dzwon z 3 ćw. XV w, z XVII w. pochodzi drewniana ambona, piaskowcowa mensa ołtarzowa, ławki w nawie. XVIII – wieczne, wysokiej klasy artystycznej to obraz „Św. Trójca", stanowiący nastawę ołtarza głównego, oraz żyrandol z żółtego metalu w nawie.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10