Kościół pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Snowidzy

Kościół filialny p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa z XV wieku, przebudowany w XVIII wieku i na początku XX. Jednonawowy, murowany z prostokątnym prezbiterium - podpartym przyporami - nakryty sklepieniem krzyżowo - żebrowym. Na uwagę zasługuje zabytkowa chrzcielnica i XVI - wieczny obraz malowany na desce obraz, przedstawiający "Sąd Ostateczny".

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10