Kościół pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Snowidzy

  • Drukuj

Kościół filialny p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa z XV wieku, przebudowany w XVIII wieku i na początku XX. Jednonawowy, murowany z prostokątnym prezbiterium - podpartym przyporami - nakryty sklepieniem krzyżowo - żebrowym. Na uwagę zasługuje zabytkowa chrzcielnica i XVI - wieczny obraz malowany na desce obraz, przedstawiający "Sąd Ostateczny".