Dworzec kolejowy Świdnica Miasto

  • Drukuj

Pierwsza stacja kolejowa w Świdnicy powstała w 1844 roku w związku z budową linii kolejowej z Jaworzyny Śląskiej. Miała ona charakter czołowy i znajdowała się poza granicami twierdzy w rozgałęzieniu dzisiejszych ulic Łukasińskiego i Kanonierskiej w odległości 600 metrów od Rynku. Wyposażenie ówczesnej stacji można uznać za skromne gdyż oprócz budynku dworca na stacji znajdowały się także: magazyn towarowy, wagonownia, 2 budki zwrotnicze oraz obrotnica. Ponadto podróżni mogli skorzystać z restauracji. Po przedłużeniu linii do Dzierżoniowa rozebrano stary budynek dworca i zrekonstruowano go w miejscu, w którym stoi obecny dworzec Świdnica Miasto. Kolejny dworzec użytkowany w latach 1861 – 1905 posiadał jednokondygnacyjną konstrukcję ryglową do której dobudowano od strony peronów wiatę przeciwdeszczową. W wyniku rosnących przewozów pasażerskich podjęto decyzje o przebudowie stacji i wzniesieniu nowego budynku dworca. Pierwsze prace przy budowie nowego budynku dworcowego rozpoczęto jesienią 1903 roku a niespełna 2 lata później 03.04.1905 roku oddano obiekt do użytku. W nowym dworcu znajdowały się m.in.: 2 poczekalnie, restauracja, kasy biletowe wraz z punktem odprawy bagażu oraz biuro telegrafu i poczty. Przy okazji przebudowy linii z Legnicy do Kamieńca na dwutorową wybudowano nowy peron wyspowy wraz z zadaszeniem i przejściem podziemnym. Dzięki gruntownemu remontowi jaki został przeprowadzony w latach 2010 – 2013 świdnicki dworzec odzyskał dawny blask i znów cieszy oko mieszkańców i podróżnych stanowiąc kluczowy element nowego Centrum Przesiadkowego Kolejowo – Autobusowego. W chwili obecnej dworzec Świdnica Miasto obsługuje pociągi Kolei Dolnośląskich w relacjach Legnica – Kłodzko/ Kudowa Zdrój oraz Dzierżoniów – Wrocław przez Jaworzynę Śląską.

 Świdnica Miasto