Dworzec kolejowy w Świebodzicach

Pierwszy dworzec kolejowy w Świebodzicach znajdujący się przy ulicy Strzegomskiej 20 oddano do użytku wraz z otwarciem linii kolejowej z Wrocławia co nastąpiło 28.10.1843 roku. Był to dworzec czołowy, gdyż przez kolejne 10 lat linia kolejowa kończyła się właśnie w Świebodzicach. Jest to długa, jednokondygnacyjna trójdzielna budowla, z wysuniętą partią środkową przyozdobioną tympanonem z otworem na okrągły zegar. Dzisiaj główna budowla dworca, po licznych przeróbkach jest tylko budynkiem mieszkalnym. Po przedłużeniu linii kolejowej do Wałbrzycha co nastąpiło w 1853 roku wybudowano nowy przelotowy dworzec. Jest to obszerna ceglana budowla zwieńczona dwiema wieżami i służy podróżnym do dnia dzisiejszego.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10