„Krzyże Pokutne Powiatu Świdnickiego w Cyfrowej Fotografii Otworkowej”

  • Drukuj

Krzyże pokutne, zwane też krzyżami pojednania, to element ugody pomiędzy rodziną ofiary, a sprawcą (tzw. umowy kompozycyjnej). Jeśli zabójstwo nie było celowe, wówczas zbrodniarz mógł uniknąć śmierci wykupując swoją winę poprzez pokrycie kosztów pogrzebu, kosztów sądowych, licznych mszy za duszę ofiary. Odkupić winę mógł również pielgrzymując do miejsc świętych, a także fundując krzyż, stawiany zwykle w miejscu popełnienia zbrodni. W powiecie świdnickim krzyży pokutnych jest najwięcej w Polsce, bo aż 95, w samej Świdnicy 5.

Ze względu na niezwykłość tych obiektów powstał projekt fotograficzny w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Krzyże pokutne powiatu świdnickiego w cyfrowej fotografii otworkowej”.

Ponieważ czas jest szczególny wernisaż jaki się odbył miał formę transmisji internetowej w dniu 12.12.2020 o godz. 12.00.

Autorem zdjęć jest Sylwia Brzęczek, która mówi o projekcie:

- Głównym jego założeniem było wykonanie, co najmniej, 80 zdjęć dostępnym w 2020 roku krzyżom pokutnym ulokowanym w powiecie świdnickim. W celu uzyskania ponadczasowości krzyże pokutne były fotografowane niekonwencjonalną techniką bez użycia obiektywu, czyli cyfrową fotografią otworkową. W naszym powiecie jest ich najwięcej w Polsce, a jeden z nich mijam prawie codziennie, dlatego chciałam pokazać ich różnorodność i bogactwo, nie tylko krzyży, ale i kapliczek pokutnych. Dokonałam także weryfikacji ich ilości i miejsca oraz stworzyłam aktualną mapę występowania. Wszystkie zdjęcia, tabele z dokumentacją i mapą są prezentowane na stronach www.krzyzepokutne.pl.

Wystawę można obejrzeć na I piętrze wieży ratuszowej w Świdnicy do końca roku. Wstęp bezpłatny.

wystawa2

wystawa3

wystawa4

wystawa5

wystawa6

wystawa7