Kościół pw. św. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy

Kościół parafialny wzniesiony został w 1872 r., restaurowany w latach 1974-1976, neogotycki, poprotestancki.

Kościół pw. Świętej Jadwigi w Targoszynie

Kościół murowany, wzniesiony na przełomie XV/XVI wieku, rozbudowany w XVIII wieku. Na szczególną uwagę zasługuje gotycki tryptyk w ołtarzu głównym z 1512 roku. Część środkowa przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem w otoczeniu św. Barbary i Katarzyny, skrzydła - postaci patronów i sceny z życia Marii. Predella zawiera scenę "Złożenia do grobu".

Kościół pw. św. Szczepana w Godziszowem

Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi 1318 r. Obecna forma wzniesiona w XIV, przebudowany około 1500 roku i powtórnie około XVIII. Orientowany, murowany, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowo - żebrowym.

Kościół pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Snowidzy

Kościół filialny p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa z XV wieku, przebudowany w XVIII wieku i na początku XX. Jednonawowy, murowany z prostokątnym prezbiterium - podpartym przyporami - nakryty sklepieniem krzyżowo - żebrowym. Na uwagę zasługuje zabytkowa chrzcielnica i XVI - wieczny obraz malowany na desce obraz, przedstawiający "Sąd Ostateczny".

Kościół pw. zaślubin NMP w Luboradzu

Kościół filialny zaślubin NMP, wzmiankowany w 1408 r., w obecnej formie wzniesiony około 1581 roku, przebudowany w XIX wieku.

Jest to budowla orientowana, murowana, jednonawowa, z wieżą na osi i prezbiterium przesklepionym krzyżowo. Na zewnątrz zachowało się kilka renesansowych epitafiów, wewnątrz natomiast barokowy ołtarz główny i renesansowy nagrobek fundatora świątyni (1581) i jego żony (1578).

Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie

Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP, wzmiankowany w 1335 r. Obecny wzniesiony w 1792 roku, w tylu barokowym, przebudowany w 1844 roku.

Murowany, założony na planie prostokąta, jednonawowy, z wieżą, półokrągłym prezbiterium ,kruchtą.Wnętrze nakryte pięcioprzęsłowym sklepieniem żaglastym, wspartym na przyściennych filarach . Wyposażenie wnętrza - barokowe. Rzeźbiona ambona pochodzi z II połowy XVIII wieku. Z zewnątrz, we wnękach znajdują się trzy rzeźby ustawione na załamanym gzymsie a wejście rymuje portal.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pogwizdowie

Zdobią go dwa wspaniałe portale gotyckie z różowego piaskowca. Konserwowany w latach 1994- 1997, posiada resztki kamieniarki romańskiej oraz odkryte w 1996 roku fragmenty malowideł gotyckich i barokowych. Wewnątrz epitafia miejscowych rodzin szlacheckich.

Kościół pw. św. Anny w Grobli

Gotycki kościół pochodzący z połowy XV wieku, a przebudowany w XVI. Wewnątrz w posadzce gotycka płyta nagrobna Schindla z 1473 roku. Na zewnątrz pod dachem konsole w postaci ludzkich głów. W murze krzyż pokutny z wyrytym nożem.

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Kwietnikach

Ten gotycko- barokowy kościół po raz pierwszy wymieniono w 1373 roku. W 1792 roku przeszedł przebudowę, a w 2000 r. renowację. W ścianie kościoła znajdują się trzy piaskowcowe płyty nagrobne z początku XVII wieku.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wiadrowie

Kościół gotycki z XIII wieku. Na wschodniej ścianie prezbiterium znajduje się 5 dobrze zachowanych renesansowych nagrobków figuralnych , właścicieli Wiadrowa i Grobli.

Kościół pomocniczy pw. Św Trójcy w Paszowicach

Kościół katolicki gotycki, zbudowany został w 1. poł. XIV w., przebudowany w XVII w. Konstrukcja ścian murowana z cegły i kamienia. Wieża kościoła w osi krzyżowo - żebrowym prezbiterium, z rzeźbionym zwrotnikiem Na wieży ciekawa attyka. Do najstarszych elementów wyposażenia należą: 2 wsporniki - maski w prezbiterium z 1. poł. XIV w., późnogotycka piaskowcowa chrzcielnica z 1. poł. XVI w., gotycki dzwon z 3 ćw. XV w, z XVII w. pochodzi drewniana ambona, piaskowcowa mensa ołtarzowa, ławki w nawie. XVIII – wieczne, wysokiej klasy artystycznej to obraz „Św. Trójca", stanowiący nastawę ołtarza głównego, oraz żyrandol z żółtego metalu w nawie.

Kościół pw. Św. Trójcy w Paszowicach

Kościół powstał w 1784 roku jako świątynia ewangelicka i przebudowany został w 1910 roku. Zbudowany jest z cegły i kamienia. Wieża kościoła zakończona hełmem z latarnią pokrytą blachą. Nawę obiegają empory, które wraz z późnobarokowym ołtarzem głównym, wypełnionym rzeźbami świętych oraz prospektem organowym, tworzą jednolitą całość.

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Wądrożu Wielkim

Pierwotnie był to kościół pw. Św. Piotra i Pawła - datowany już w 1283 r. Romański portal w południowej ścianie nawy stał się wzorem dla herbu Gminy Wądroże Wielkie.

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Mściwojowie

Jest to XVIII-wieczny kościół barokowy z wieżą w osi i posiada półokrągłe prezbiterium oraz kruchtę. Mury kościoła pokryte są pięknymi malowidłami. Należy zwrócić uwagę również na ambonę, rzeźby i witraże.

Kościół pw. św. Wojciecha w Jaworze

Barokowy kościół wzniesiony w miejscu dawnej synagogi. W 1726 roku przeprowadzono tu generalny remont, nadając kościołowi obecny wygląd.

Kościół Pokoju w Jaworze

Kościół Pokoju został wzniesiony na drewnianej konstrukcji ryglowej. Nawę wypełniają empory, na których umieszczono ponad 140 malowideł przedstawiających sceny Starego i Nowego Testamentu, przyrodę, okoliczne zamki. Empory zostały przyozdobione herbami rodowymi. W kościele na uwagę zasługują: drewniana chrzcielnica z 1656 roku oraz trzy konfesjonały i ołtarz wykonany w 1672 roku. Wpisany na listę UNESCO.

Kościół pw. św. Marcina w Jaworze

Obecna postać kościoła powstała w latach 1330-1370. Kościół jest budowlą orientowaną, trzynawową, typu halowego, z silnie wydłużonym prezbiterium zamkniętym poligonalnie. W fasadzie zachodniej znajduje się wieża, zwieńczona namiotowym dachem.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10