Kościół pw. św. Mikołaja w Świnach

Wymieniony został w 1318 roku, gruntownie przebudowany w renesansie. Zakrystia mieści ciekawe renesansowe nagrobki. Portal gotycki ostrołukowy z datą 1579. Sklepienie ceglane typu krzyżowego oparte na kamiennych wspornikach. Ławki w kościele pokryte są imitującymi intarsję motywami roślinnymi oraz sentencjami z Biblii.

Kościół pw. św. Jadwigi w Bolkowie

Gotycka budowla zbudowana pierwotnie na planie krzyża greckiego posiada wieżę w formie wczesnogotyckiej i zakrystię dobudowaną na południu. W wieży zachował się jeden dzwon z 1506. W świątyni znajduje się charakterystyczne dla tego okresu sklepienie krzyżowo-żebrowe, zachowane do dziś w części gotyckiej, kapitele zdobi dekoracja roślinna. W kościele znajduje się drewniana, barokowa ambona z 1619, zdobiona postaciami czterech ewangelistów. Jest to najstarszy przedmiot w kościele. Ambonę zdobią też sceny z Biblii oraz wizerunki Chrystusa, Mojżesza i Melchizedecha. Gotycki ołtarz główny pochodzi z 1875 , ołtarz serca jezusowego z 1894 oraz ołtarz maryjny z 1894. Stację drogi krzyżowej pochodzą z 1893 a organy z 1895. Kościół parafialny wpisany jest do rejestru zabytków.

Kościół pw. św. Barbary w Gniewkowie

Kościół zbudowany w stylu gotyckim, z przełomu XV/XVI w. W prezbiterium znajduje się żebrowe sklepienie przeskokowe, w nawie strop drewniany polichromowany. Ostrołukowy portal wejściowy i późnogotycki w przejściu z prezbiterium do zakrystii. Barokowa ambona i ołtarz główny, ponadto nad wejściem manierystyczny obraz na desce, pochodzący z XVII w. Z zewnątrz kilka renesansowych epitafiów i stary grób z polskim nazwiskiem.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10