Sudeckie Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej

rekonstrukcje historyczne Stowarzyszenie o nazwie Sudeckie Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej powstało wiosną 2008 r. Jego celem jest popularyzacja historii regionu Sudetów oraz opieka nad miejscami historycznymi. Towarzystwo tworzy, min. grupy rekonstrukcji historycznej,oraz propaguje historię poprzez działalność naukową, wydawniczą i popularyzatorską.

Link do strony internetowej: http://www.altkreytzen.org.pl

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10