Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

siph Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego. Istnieje od 1993 roku. Swoim zasięgiem działania obejmuje województwo dolnośląskie. Celem nadrzędnym ukierunkowującym wszelką działalność naszej Izby jest podejmowanie szeregu przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Jako organizacja samorządu gospodarczego regionu świdnickiego, zrzeszamy przede wszystkim przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, poza kilkoma dużymi firmami będącymi wizytówką naszego regionu. Realizując zadania statutowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Izba współpracuje z organizacjami gospodarczymi, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego. Ważnym elementem działalności Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy jest kilkuletnia stała współpraca z izbami i organizacjami otoczenia biznesu z Ukrainy, Republiki Czeskiej i Niemiec.

Działania Izby:

• dostarczanie informacji o programach wspierających rozwój przedsiębiorczości
• pomoc dla firm aplikujących o środki pomocowe przy sporządzaniu wniosków
• poszukiwanie dla firm krajowych i zagranicznych partnerów do współpracy
• promocja firm w kraju i za granicą
• udzielanie informacji gospodarczej
• tworzenie platformy współpracy organizacji samorządu gospodarczego i terytorialnego z krajowymi przedsiębiorstwami
• wystawianie listów referencyjnych potwierdzających wiarygodność firm zrzeszonych w Izbie

Link do strony internetowej: www.siph.pl

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10