Sylwia Osojca-Kozłowska

s osojcaSylwia Osojca-Kozłowska - marketingowiec, dziennikarz, pilot wycieczek, prezes Fundacji Symbioza.  Ukończyła studia wyższe w zakresie Zarządzania i Marketingu oraz Turystyki i Rekreacji specjalność - manager turystyki. Współpracuje m.in. jako doradca i koordynator przy kreowaniu produktów turystycznych, budowaniu marek, kształtowaniu przestrzeni turystycznych, prowadzenia biznesu turystycznego, promocji i marketingu. Prowadzi badania społeczne i naukowe.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10