Tomasz Kołakowski

tomasz kolakowski Tomasz Kołakowski – doktor nauk ekonomicznych (rozprawa pt. „Efekty ekonomiczne projektów zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego na cele turystyczne”), absolwent Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a od 2005 r. asystent w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki na wspomnianym wyżej Wydziale.

W latach 2006-2009 pracownik dydaktyczny w Instytucie Turystyki i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. W roku 1999 otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów, a w 2004 r. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Zakres zainteresowań naukowych obejmuje: zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami, ekonomiczną analizę i ocenę projektów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięci z zakresu turystyki i zagospodarowywania dziedzictwa kulturowego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych o tej tematyce.

Jako konsultant uczestniczył w tworzeniu kilkunastu opracowań z zakresu analiz opłacalności projektów gospodarczych oraz analiz strategicznych dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych (m.in. w obszarze turystyki, transportu, rewitalizacji).

Jego hobby to turystyka (kulturowa i aktywna), sport. Od 2007 r. Członek Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”. Aktualnie pełni funkcję Skarbnika ww. organizacji.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10